voopoo

voopoo อาสาสมัครศึกษาค้นคว้าได้รับการประมาณที่ศูนย์การ

November 2, 2022 admin 0

voopoo

เล่าเรียนราษฎรและก็แบบ voopoo อย่างทางด้านชีววิทยา
อาสาสมัครศึกษาค้นคว้า voopoo ได้รับการประมาณที่ศูนย์การแปลทางสถานพยาบาลรวมทั้งวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยการแพทย์ Weill Cornell รวมทั้งหน่วยงานวิจัยทางสถานพยาบาลเวชศาสตร์พันธุศาสตร์ภายใต้โปรโตคอลที่ได้รับการยินยอมจาก IRB (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01776398 รวมทั้ง NCT02188511) ระบุคุณลักษณะภายหลังจากเข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองอย่างละเอียด รวมทั้งความเป็นมาด้านการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การเล่าเรียนเคมีในเลือดรวมทั้งการแข็งตัวของเลือด การทดลองหลักการทำงานของตับ การวิเคราะห์เยี่ยว การเอ็กซ์เรย์อก EKG และก็การทดลองความสามารถปอดเต็มแบบ ฟีโนไทป์ของการสูบยาสูบของ “ผู้ไม่ดูดบุหรี่” ถูกระบุโดยเรื่องราวรายงานตัวเองรวมทั้งรับรองโดยไม่เจอสารเมตาโบไลต์ของยาสูบในเยี่ยว (นิโคตินในฉี่ < 2 ng/ml, วัวตำหนินินในฉี่ < 5 ng/ml; มองไฟล์เสริมเติม 1 : แนวทางการเสริมเติม สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรวม/การงดเว้น)

เมื่อลงทะเบียน ผู้ไม่ดูดบุหรี่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 10 คนและไม่มีประวัติสัมผัสกับสินค้ายาสูบหรือ EC อะไรก็แล้วแต่ได้รับการคาดการณ์ในวันที่ 1 (การวัดฐานราก) ด้วยแบบสำรวจเกี่ยวกับอาการที่จะประเมินข้างหลังการใช้ EC สัญญาณชีพ (ความดันเลือด อุณหภูมิ หัวใจ อัตรา, อัตราการหายใจ), ความอิ่มตัวของ O 2 , การเอ็กซ์เรย์หน้าอก, หลักการทำงานของปอด, EMP ในพลาสมาแล้วก็การตรวจหลอดลมด้วยการขัดฟันเพื่อสุ่มเยื่อบุผิวฟุตบาทหายใจขนาดเล็ก (SAE; เบื้องต้น หนึ่งอาทิตย์ถัดมา ผู้เข้ารับการทดสอบผ่านการอบรมวิธีการใช้ EC แล้วหลังจากนั้นดม EC แบรนด์ “Blu” 10 ครั้ง คอย 30 นาที แล้วสูดกลิ่นอีก 10 ครั้ง จากn  = 10 วิชาทั้งผองn  = 7 ถูกสุ่มให้เป็น Blu EC ด้วยนิโคตินแล้วก็n = 3 ถึง Blu EC โดยไม่มีนิโคติน ในทันทีภายหลังจากการสัมผัสกับ EC ครั้งที่ 1 และก็ 2 แบบสำรวจได้รับการจัดการแล้วก็สัญญาณชีพแล้วก็การประมาณความอิ่มตัวของ O 2 ข้างใน 2 ชั่วโมงข้างหลังการสัมผัส EC ครั้งที่ 2 รูปแบบการทำงานของปอด EMP ในพลาสมา รวมทั้งการตรวจหลอดลมซ้ำด้วยการขัดฟันและก็การล้าง ปริมาณเซลล์ทั้งปวงแล้วก็ความต่างของเซลล์ของ SAE รวมทั้งเซลล์ล้างถูกหาจำนวน การจัดลำดับ RNA ถูกปฏิบัติการบน mRNA จาก SAE แล้วก็ AM ที่เก็บที่การวัดเบื้องต้นแล้วก็คราวหลัง EC

การหาลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของไมโครอนุภาคบุฝาผนังเส้นเลือดในพลาสมา
ไมโครอนุภาคบุฝาผนังเส้นโลหิตถูกหาจำนวนดังที่ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา 22 เก็บเลือดและก็ประเมินผลด้านใน 1 ชั่วโมงเพื่อจัดเตรียมพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดสูง ส่วนลอยเหนือขี้ตะกอนได้รับการประมวลผลเพิ่มเติมอีกข้างใน 5 นาทีเพื่อได้พลาสมาที่มีเกล็ดเลือดต่ำซึ่งถูกย้อมด้วยแอนติบอดี 3 ตัว: PECAM (CD31) บุฝาผนังเส้นเลือดที่เป็นองค์ประกอบ และก็ไกลวัวโปรตีน Ib เจาะจงของเกล็ดเลือดที่เป็นองค์ประกอบ (CD42b) เพื่อประเมินการมีอยู่ของการมีส่วนร่วมสัมพัทธ์ของ endothelium เส้นเลือดฝอยในปอดกับระดับ EMP ที่มากขึ้น CD42b − CD31+ EMP ถูกย้อมร่วมกับโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีแปลง angiotensin ที่ต้านมนุษย์ (ACE) ตามวิชาความรู้ที่ว่า ACE แสดงออกอย่างมากบนเยื่อบุโพรงมดลูกของเส้นเลือดฝอยในปอด 22 , 23. สถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอนติบอดีแต่ละตัวถูกระบุหาโดยการเจือจางแบบอันดับ การประเมิน EMP ดำเนินงานสองครั้งเพื่อมั่นใจว่าการประมาณนั้นทำอีกครั้งได้ CD42b -ระดับไมโครอนุภาค CD31+ ถูกทำให้เป็นมาตรฐานสำหรับกรุ๊ปควบคุมไอโซ ไทป์…